28 maja: Art Noc w Gliwicach

Szykujemy się do imprezy  ArtNoc.

3 gliwicka ARTNOC, impreza dedykowana wszystkim tym, którzy kochają sztukę. W różnych postaciach, i tę z najwyższych półek działań artystycznych, i tę trochę mniej znaną. Symbolem tej jedynej nocy w roku jest różowy kot, który, jak typowy indywidualista, wybiera swoje własne ścieżki do sztuki. Bedzie około 30 miejsc, w których będzie się działa sztuka. Spotkania indywidualne z artystami, w przestrzeniach galerii i miejsc wystawienniczych, ale także w zamkniętych na co dzień dla odwiedzających ? pracowniach.
Będą wernisaże, rozmowy o sztuce, koncerty, projekcje filmów o wybitnych artystach. Będą warsztaty z różnych dyscyplin sztuki, od rysunku, rzeźby czy malarstwa po haft artystyczny.

więcej na stronie Galerii M(pi)K

Zapraszamy do odwiedzenia pracowni na Ziemowita oraz  na warsztaty ceramiczne. Podczas tej imprezy będziemy także zbierać podpisy pod akcją: 1% na KULTURĘ

Stowarzyszenie na Targach w Pieszczanach

Ceramiczne Klimaty Muzyczne -prezentacja


Ceramiczne Klimaty Muzyczne 2010 (2) from CuForum on Vimeo.

Reportaż z imprezy CERAMICZNE KLIMATY MUZYCZNE 2010 autorem jest Adrian Larisz (Wielkie dzięki !!!)
(To kolejny materiał, … będzie więcej … )
Impreza odbyła się 8 i 9 maja 2010 roku w Pracowni Rzeźby i Ceramiki przy ul. Ziemowita 1 w Gliwicach. Zorganizowana została przez członków Stowarzyszenia Forum Ceramików. więcej informacji na: cuforum.pl i s.cuforum.pl

Ceramiczne Klimaty Muzyczne na vimeo

Ceramiczne Klimaty Muzyczne 2010 from CuForum on Vimeo.

Reportaż z imprezy CERAMICZNE KLIMATY MUZYCZNE 2010.
(To dopiero pierwsze materiały, będzie więcej … )
Impreza odbyła się 8 i 9 maja 2010 roku w Pracowni Rzeźby i Ceramiki przy ul. Ziemowita 1 w Gliwicach. Zorganizowana została przez członków Stowarzyszenia Forum Ceramików a sfinansowana przez Samorząd Miasta Gliwice.

Wspieramy akcje zbierania podpisów: 1% na Kulturę

Zbieranie podpisów planujemy na dzień 28 maja 2010 podczas imprezy „Gliwicka ArtNoc” .

W tym dniu Pracownia Rzeźby i Ceramiki będzie otwarta cały dzień.

Warszawa, 25 lutego 2010

Szanowny Pan

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów

Panie Premierze,

Nad Polską wisi groźba regresu cywilizacyjnego. Wiele obszarów kraju to pustynie, których mieszkańcy wykluczeni są z dostępu do kultury, czego skutkiem jest pogłębienie analfabetyzmu funkcjonalnego i hamuje rozwój kapitału intelektualnego społeczeństwa.  Dzieje się to mimo sukcesów polskiej sztuki, teatru, filmu, muzyki i literatury, które są powodem głoszonej publicznie naszej wspólnej dumy.

Kongres Kultury Polskiej, który odbył się we wrześniu 2009 roku, uświadomił konieczność przywrócenia kultury do życia publicznego. Prawdziwe reformy w kulturze zaczynają się od wprowadzenia edukacji medialnej i kulturowej do systemu szkolnictwa, od gruntownych zmian prawnych w zakresie finansowania i udostępniania dóbr kultury, od inwestycji w infrastrukturę kulturalną i stworzenia programów wspierania twórców, bibliotek, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Dziś kultura jest dobrem nielicznych. Naszym podstawowym celem jest umożliwienie wszystkim ? zgodnie z artykułem 73. Konstytucji ? korzystania z dóbr kultury i uczestnictwa w kulturze współczesnej.

Edukacja medialna i kulturowa, rozumiana jako umiejętność obcowania z tradycją, wzorcami i kodami, czytania tekstów kultury i poruszanie się w świecie wiedzy i współczesnych mediów, jest fundamentem,  na którym można budować twórcze, aktywne i obywatelskie postawy nowoczesnego społeczeństwa.

Apelujemy do Pana jako Prezesa Rady Ministrów:

–  o jak najszybszą zmianę zasad finansowania kultury i edukacji kulturalnej w Polsce;

–  o przeznaczenie 1 procentu budżetu na kulturę do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

–  o zmianę przepisów skarbowych pozwalającą na to, aby 1 procent z odpisów CIT i PIT mógł być przekazywany na cele kulturalne i edukacyjne ? tak jak dzieje się to z wielką korzyścią społeczną w przypadku organizacji pożytku publicznego;

–  o utrzymanie stałego, zapisanego w ustawie procentu na kulturę z podatku od gier losowych i zakładów wzajemnych;

–  o przejrzystość procedur i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza o otwarte konsultacje społeczne, przejrzyste zasady dysponowania środkami publicznymi i czytelne zasady wyboru na stanowiska dyrektorskie w instytucjach publicznych.

Czytaj dalej >>

CKM 2010 live

CKM online: http://www.ustream.tv/broadcaster/4122178

To była pierwsza nasza audycja on-line warsztatów ceramicznych … będzie więcej.

Poniżej pierwsze zdjęcia z imprezy: