Meeting Point – Miejsce spotkań

Stowarzyszenie Forum Ceramików realizuje projekt pt. ” Meeting Point – Miejsce spotkań”  przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej z programu „Młodzież w działaniu” w ramach Akcji 4.  Systemy wsparcia młodzieży (4.3. Szkolenie i Tworzenie Sieci).

W dniach 9 – 13 sierpnia wraz z grupami osób z 14 krajów ( Cypr, Włochy, Estonia, Litwa, Turcja, Łotwa, Hiszpania, Bułgaria, Rumunia, Grecja, Węgry, Czechy, Turcja, Polska) będziemy realizować założenia projektu.
Ważnym dla naszego stowarzyszenia jest zdobycie  doświadczeń przy realizacji międzynarodowych projektów, tym razem jako instytucja szkoląca, koordynująca projekt.

logo_mlodziez_w_dzialaniu_rgb.jpg

Meeting Point jest okazją, aby spotkać partnerów projektowych, przygotować projekty młodzieżowe i  zdobyć wiedzę na temat Programu Młodzież w Działaniu. Już od dłuższego czasu czyniliśmy przygotowania by zrealizować międzynarodowy projekt , jednak na przeszkodzie stawał nam brak zaufanych grup partnerskich, z którymi moglibyśmy podjąć wyzwanie.

Nasz projekt promuje aktywność obywatelską młodzieży, a w szczególności obywatelstwo europejskie, rozwija poczucie solidarności i promuje tolerancję wśród młodzieży, w celu wzmocnienia spójności społecznej w Unii Europejskiej ? to są także cele ogólne Programu. Poza tym chcemy promować współpracę europejską w zakresie problematyki i działań młodzieżowych.

Co jest dla nas priorytetem? Uczestnictwo młodzieży, włączanie młodzieży z mniejszymi szansami, uczestnictwo młodzieży oraz jej aktywne obywatelstwo ? są to priorytety programu, które podzielamy w naszym projekcie. Poprzez wybrane przez nas tematy: kultura i sztuka oraz edukacja poprzez sport i zajęcia na powietrzu chcemy realizować założone cele i priorytety.

Dla naszej organizacji jest to pierwsza międzynarodowa inicjatywa i do jej realizacji przygotowujemy się już kilka miesięcy m.in. poprzez szukanie partnerów, zdobywanie doświadczeń. Chcemy zbudować sprawnie działający zespół z innymi partnerami, który podejmie się realizacji międzynarodowych projektów z młodzieżą.

?Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Ta publikacja [ten materiał] odzwierciedla jedynie stanowisko jej [jego] autora, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej [w nim] informacji.?