Kreatywne Ferie

Królowa Zima jeszcze nie posypała śniegiem! Jak spędzić zimowe ferie, bez sanek, nart i zabawy w śnieżki? Jak dzieci ulepią: kule, bałwanki, igloo, i inne cuda? Jest na to rada: wszystkie te pomysły można ulepić z gliny!
Zapraszamy dzieci i młodzież do Pracowni Rzeźby i Ceramiki, gdzie można zrealizować z gliny wszelkie zimowe inspiracje i zamienić je w pełne uroku bałwanki, renifery, budowle,….  Następnie wypalić, a wtedy zostaną z Wami na zawsze.

Ferrie_20145
Zajęcia warsztatowe będą odbywać się w godzinach przedpołudniowych. Zapewniamy ciepłą, inspirującą atmosferę artystycznej pracowni, opiekę Ceramicznego Mistrza oraz tradycyjnie gorącą herbatę w czarkach RAKU. Warsztaty, jako oferta twórczego spędzenia czasu skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

Terminy: przez cały okres ferii od wtorku do piątku w godzinach od 10: 00 do 12:00
Uczestnictwo we wszystkich terminach nie jest obowiązkowe.

Zapisy oraz pełna informacja: tel.: +48 608 724 022; artceramika@gmail.com
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia ilość miejsc ograniczona.

Orga­ni­za­tor: Sto­wa­rzy­sze­nie Forum Cera­mi­ków
Miej­sce: Pra­cow­nia Rzeźby i Cera­miki,   Gli­wice, ul. Zie­mo­wita 1
Zaję­cia pro­wa­dzi: Alek­san­dra Kwo­lek, http://kwolek.eu
Strona www:  http://s.cuforum.pl
Face­book: http://facebook.com/CuForum