|

Anielskie warsztaty cd. …

Cieszy nas zainteresowanie mediów działalnością  Stowarzyszenia Forum Ceramików, cieszymy się również  dlatego, że pośrednio służy to naszemu najważniejszemu celowi jakim jest propagowanie ceramiki w każdym jej wymiarze.  Filmik nakręciła redakcja Nowin Gliwickich 19 listopada, do udziału w warsztatach namawia  szefowa, a na filmie można podejrzeć główną salę  naszej pracowni przy Ziemowita 1.

Similar Posts