Zapraszamy na :

Kurs dla nauczycieli arteterapi, nauczycieli plastyki, instruktorów terapii zajęciowej, prowadzących zajęcia plastyczne w świetlicach środowiskowych.

Rzeźba, płaskorzeźba ceramiczna*

Cel zajęć:

  • Nabycie umiejętności formowania i modelowania w glinie
  • Rozwijanie inwencji twórczej komponowania dwuwymiarowego i przestrzennego z uwzględnieniem proporcji i konstrukcji brył
  • Wyrobienie umiejętności operowania narzędziami i celowego ich stosowania w rzeźbie ceramicznej

Metoda pracy: zajęcia warsztatowe w grupach 6-8 osób

Tematyka zajęć:

  • płaskorzeźba, portret z wyobraźni
  • autoportret, obserwacja z natury
  • maska, forma abstrakcyjna i symboliczna
  • rzeźba, postać siedzącą inspirowana obserwacją z natury (szkice z natury, zdjęcia)

Realizacja programu przewidziana jest podczas czterech spotkań (po trzy godziny każde) raz w tygodniu przez miesiąc, w terminie do uzgodnienia.

Uczestnik po ukończeniu otrzymuje certyfikat.

Koszt : 2380 zł od uczestnika

* Warunkiem przystąpienia do kursu : Płaskorzeźba, rzeźba ceramiczna, jest posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu (lub  zaliczenie kursu podstawowego):

podstawowej wiedzy o ceramice

  • podstaw formowania w glinie, poznanie metod, wykonanie własnoręcznie prac o różnym stopniu trudności
  • względnie posiadanie certyfikatu ukończenia takiego kursu

Pracownia Rzeźby i Ceramiki oferuje ukończenie kursu podstawowego podczas dwóch spotkań weekendowych (sobota, niedziela – 10 godzin), uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia.

Termin do uzgodnienia. Koszt : 1000 złotych od uczestnika

Kontakt: Aleksandra Kwolek, +48 608 724 022,
e-mail: artceramika@gmail.com