Stowarzyszenie Forum Ceramików

Razem ulepimy lepszy świat

PRACOWNIA

Zajęcia w pracowni dla wszystkich osób pragnących poznać techniki ręcznego formowania gliny, podstawy formowania na toczku garncarskim, odlewania prac z form gipsowych, podstaw dekorowania i szkliwienia.

Zajęcia w Pracowni Rzeźby i Ceramiki

Zajęcia są dwugodzinne i odbywają się ciągle od wtorku do piątku w godzinach od 17:00 do 19:00. W środy od godz 11:00 do 13:00.
Inne terminy i godziny do uzgodnienia.
Zapytaj o szczegóły

CERAMIKA RAKU

Spotkania związane z wykonaniem i wypałem prac w technikach Raku; raku podstawowe, horse raku, naked raku, raku obvara, alternatywne techniki wypału: drewnem, gazem, koksem, budowa i konstrukcja pieców ceramicznych.

RAKU PARTY

RAKU PARTY to całodzienne spotkanie podczas którego można wykonać, wysuszyć, oraz wypalić na biskwit i ostro prace ceramiczną. Cała technologia ceramiczna w jeden dzień.
Więcej o RAKU
Kreatywnw ferrie

ARTETERAPIA

Zajęcia dla osób nadpobudliwych, mających problemy z koncentracją, dysgrafików, a także rodziców z dziećmi z obniżoną sprawnością psychoruchową, słabą motywacją do nauki, czy trudnościami w nawiązywaniu kontaktów

ZAJĘCIA I KURSY

Stowarzyszenie nasze oferuje zajęcia z gliną dla osób potrzebujących terapii a także ofertę szkoleń dla instruktorów, terapeutów, nauczycieli z zakresu podstaw ceramiki poświadczone odpowiednim certyfikatem.
Dzwoń !

KONSULTACJE

Indywidualne zajęcia, porady, rozwiązywanie problemów z zakresu technologii ceramicznej, …

KONSULTACJE

Indywidualne spotkania, rozwiązywanie problemów z zakresu ceramiki: TECHNOLOGIA, SPRZĘT, MATERIAŁY, PRACOWNIA ...
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE

AKTUALNOŚCI

MERYNKA

MERYNKA to pracownia krawiecka zajmująca się szyciem strojów ludowych a także wypożyczaniem strojów ludowych. Szef to istny pasjonat i kopalnia wiedzy na temat strojów regionu…

1. LOGO

Logo odwołuje się do tradycji rzemiosła ceramicznego i gęsiej łapki jak i samej gęsi, która jest symbolem dostatniości ? wiadomo; garncarz z błota narobi złota. 

Autorem aktualnego logo jest Karolina Maria Wiśniewska.

2. IDEA

Stowarzyszenie Forum Ceramików jest zrzeszaniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia. Stowarzyszenie  działa na rzecz wszystkich,  którzy poszukują kontaktu z kulturą i twórczością, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie .

Najważniejszym  jest  dla nas  idea  dzielenia się umiejętnościami, talentami i własną pasją w taki sposób aby była ona źródłem   radości płynącej z tej wymiany pobudzając do  nowych wspólnych działań; odkrywania nowego i doskonalenia się.

Stowarzyszenie Forum Ceramików działa jako grupa nieformalna od 2003 roku.
W 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane [KRS]

Pracownia Rzeźby i Ceramiki
ul. Ks. Ziemowita 1,
44-100 GLIWICE

3. kontakt

Stowarzyszenie Forum Ceramików
ul Jagiellońska 21
44-100 GLIWICE

NIP: 631 248 42 41
REGON: 240139580

BANK
I Oddział w Gliwicach Nr konta: 04 1090 1766 0000 0001 0431 8059