Projekt „Ubiór ludowy w aspekcie tradycji, promocji i ochrony dziedzictwa kulturowego” podkreśla dziedzictwo kulturowe i wspólną historię narodów Europy. Czerpie z wielkiego bogactwa i różnorodności naszych tradycji kulturowych, z naciskiem na strój ludowy.

WSPÓŁPRACOWALIŚMY:

  • Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov – Koordynator projektu
  • Spolek U člověka, Pražmo, Česká Republika
  • Etno dom Zuza, Kovačica, Srbsko
  • Šance pro Šanci, Český Těšín, Česká Republica

Główne cele projektu:

  • Zachowanie i promocja tradycyjnego stroju ludowego poprzez organizację międzynarodowych festiwali i imprez
  • Zachowanie czystości okresowej i regionalnej stroju ludowego
  • Poszukiwanie nosicieli tradycji ludowych
  • Uwidocznienie pracy rzemieślników – producentów odzieży ludowej i jej elementów
  • Tworzenie sieci organizacji stowarzyszonych
Erasmus_logo
Projekt jest wspierany przez: ??
Slovak Academic Association for International Cooperation (SAAIC) – narodowa agencja programu ERASMUS+ w zakresie edukacji i szkoleń.

Data rozpoczęcia projektu: 1.9.2020 r.
Data zakończenia projektu: 31.8.2022 r.

Raport video projektu KROJ – ERASMUS+ . Dziękujemy Wszystkim uczestnikom, to dla nas zaszczyt z Wami wspólnie pracować. WERSJA HD