baran_e_mandowska_small

Ceramiczny Baran autorstwa Ewy Mandowskiej, wykonany w Pracowni Rzeźby i Ceramiki w Gliwicach

A Ty co sądzisz?

*