| |

Homo Ceramicus

Zapraszamy do Galerii Garażowej CuG przy ul. Ziemowita 1, na pierwszą wystawę prac uczestników warsztatów ceramicznych w Pracowni Rzeźby i Ceramiki. [zdjęcia]

Przedstawiane przedmioty, mimo iż zostały wykonane przez artystów nieprofesjonalnych,  prezentują wysoki poziom artystyczny, co dowodzi dużych umiejętności ich autorów. Pod kierunkiem prowadzącej pracownię – pani Aleksandry Kwolek – dzieci, młodzież i dorośli zmagają się z gliną, poznając tajemnice ceramiki i realizując przy tym swoją pasję. Wystawa  stanowi przegląd twórczości adeptów tej sztuki; pokazuje różnorodność form artystycznych, od prac o charakterze użytkowym, po obiekty będące wyrazem fantastycznych wizji  ich autorów, którzy najwidoczniej dobrze się bawią w trakcie zajęć. Kolekcja ta przekonuje, że udział w warsztatach artystycznych, nie tylko uwrażliwia i pozwala rozwijać talenty, ale również przygotowuje ich uczestników zarówno do odbioru, jak i do tworzenia kultury. Pracownie są miejscami wyjątkowymi, gdyż tutaj wychowuje się przyszłych studentów kierunków artystycznych i kształtuje osoby o dużych wymaganiach wobec tzw. sztuki wysokiej, którzy stają się również ambasadorami kultury w swoim środowisku. A jakość prezentowanych prac udowadnia, że nie trzeba być dyplomowanym artystą, żeby tworzyć własną sztukę – przedmioty naprawdę godne uwagi i podziwu.

Wernisaż odbędzie się 18 czerwca o godz. 19.00; prezentację będzie można oglądać do końca lipca. Zapraszamy na wystawę i … warsztaty ceramiczne!

 

 

 

Wer­ni­saż wystawy: HOMO CERAMICUS 18 czerwca 2011 roku, godzina 19:00

Miej­sce: CuG – Gale­ria Gara­żowa , Gli­wice ul. Zie­mo­wita 1

Czas trwania: od 18.06.2011 do 31.07.2011 roku
Kura­tor wystawy: Alek­san­dra Kwo­lek, tel.: 608 724 022; email: aleksandra@?kwolek.?eu
Orga­ni­za­tor: Stowarzyszenie Forum Cera­mi­ków, artceramika[małpa]gmail.com;


 

Similar Posts