| |

Respekt – wystawa plenerowa ceramiki uczestników Św. Michała

W tym roku podczas imprezy „Św. Michał – Patron Ceramików”, też planowana jest wystawa RESPEKT. Każdy może przywieźć i pokazać swoje prace – my wydrukujemy katalog.
Inspiracją była wystawa prac w roku 2005, ciekawe czy rozpoznajecie kogo prace były prezentowane?

regulamin …

Wystawa „RESPEKT 2011”

 Inspiracją tego projektu był pokaz prac urządzony podczas imprezy, w roku 2005.

W tym roku zakładamy, że:

1. Wystawiamy wszystkie prace jakie uczestnicy przywiozą.

2. Uczestnicy sami zadbają o prezentacje własnych prac – postument, stojak, podstawa.

3. Katalog ? zostanie wydrukowany w przeciągu miesiąca od dnia  wystawy.

4. W katalogu zostaną zamieszczone zdjęcia jednej pracy danego autora wraz z krótką informacją o pracy:

a/ nazwa pracy,

b/ technika i wielkość,

c/ Imię i Nazwisko autora, status.

5. Dokumentacja do katalogu będzie wykonana dla prac dostarczonych do godz 13:00 w dniu wystawy ? imprezy i tylko te prace znajdą się w katalogu.

6. W katalogu zostaną zamieszczone informacje o uczestnikach, sponsorach, organizatorze, projektantach katalogu, autorach zdjęć.

7. Nie zostaną dopuszczone do prezentacji na wystawie oraz w zamieszczone w katalogu prace, które nie zostaną zaakceptowane przez kuratora wystawy.

8. W przypadku dużej liczby prac przekraczających możliwości logistyczno-organizacyjno-finansowe organizatora decyzję, które prace zostaną umieszczone w katalogu podejmie kurarator wystawy.

9. Kuratorem wystawy jest Aleksandra Kwolek.

10. Nazwa wystawy „RESPEKT” wynika z szacunku oraz jest wyrazem honoru i poszanowania a także pokory dla twórców i ich wyobraźni, wiedzy i rzemiosła oraz cierpliwości przynależnej artystom ceramikom. Nie znaczy nic więcej. Ku chwale ceramiki.

Similar Posts