Najważniejsze projekty  zrealizowane w roku 2011:

 • RAKU PARTY,  inau­gu­ra­cja cera­micz­nego sezonu 2011  (styczeń, 2011),
 • LEPIMY SERDUCHA DLA ORKIESTRY,  warsz­taty cera­miczne do Pra­cowni Rzeźby i Cera­miki w ramach Wielkiej Orkie­stry Świa­tecz­nej Pomocy (styczeń 2011),
 • DRZEWO MARZEŃ,  zamknięcie wystawy w ramach pro­jektu 365 drzew Cecyli Malik realizowanego w galeri Mpik w Gli­wi­cach, (styczeń, 2011)
 • TWÓRCZE WALENTYNKI, warsztaty ceramiczne, (luty, 2011),
 • WIELKANOCNE ZABAWY Z CERAMIKĄ, warsztaty ceramiczne, (marzec, 2011),
 • LEPIENIE KUFLI NA SW. PATRYKA, warsztaty ceramiczne, (marzec, 2011),
 • ZLOT BOHATERÓW, udział w Międzygalaktycznym Zlocie Bohaterów oraz Kiermaszu Twórczej Reanimacji Odpadów w Bytomiu (kwiecień, 2011),
 • StartArter – wystawa ceramiki w CuG – Galerii Garażowej (kwiecień, 2011),
 • CERAMICZE KLIMATY MUZYCZNE,  impreza zrealizowana ze środków miasta Gliwice (maj 2011), – czwarta  edycja,
 • KUKANKI, ŚWISTAWKI, ZAZULE. GWIZDKI I OKARYNY Z KOLEKCJI ANDRZEJA NOWAKA, wystawa ceramicznych instrumentów muzycznych, CuG – Galeria Garażowa (maj, 2011),
 • FESTIWAL WYSOKICH TEMPERATUR, pokazy wypału ceramik RAKU, udział w kiermaszu, Wrocław  (maj, 2011),
 • PIESZCZANY, TARGI RZEMIOSŁ,   prezentacja techniki wypału ceramiki RAKU (Słowacja) (maj 2011),
 •  NOCART    noc w galeriach i pracowniach gliwickich artystów (maj 2011), czwarta edycja,
 • FRAGMENTY, udział i organizacja wystawy ceramiki artystycznej, członkiń stowarzyszenia, Tychy (czerwiec, 2011),
 • WARSZTATY Z KUKLOKIEM, plenerowe warsztaty ceramiczne, Piekary Śląskie (czerwiec, 2011),
 • HOMO CERAMICUS, wystawa prac ceramicznych w CuG – Galerii Garażowej zrealizowanych w Pracowni Rzeźby i Ceramiki, posumowanie sezonu warsztatowego (czerwiec, 2011),
 • INDUSTRIADA, pokaz technik odlewania w ramach Święta Szlaku Zabytków Techniki, (czerwiec, 2011),
 • OGRÓD OGNIA, pokaz wypału w piecu węgierskim, warsztaty ceramiczne, MCK Tychy (lipiec, 2011),
 • KREATYWNE WAKACJE, plenerowe warsztaty ceramiczne dla najmłodszych, (lipiec-sierpień, 2011),
 • PSZCZYŃ SIĘ DO KULTURY, rajd rowerowy z pracowni ceramicznej na Festiwal Ceramiki w Pszczynie, (lipiec, 2011),
 • RAKU PARTY, letnie spotkania towarzyskie z ceramiką japońską w tle, (lipiec, sierpień, 2011),
 • LAB ORO, udział w wernisażu wystawy pt. III Międzynarodowy Plener Ceramiczny LAB ORO, Orońsko, Centrum Rzeźby Pol­skiej, (sierpień, 2011),
 • PARADISE, udział w wernisażu wystawy PARADISE Bożeny Sacharczuk, Orońsko, Centrum Rzeźby Pol­skiej, (sierpień, 2011),
 • METAMORFOZY W PRACOWNI, przedstawienie podstawowych technik formowania ceramiki uczestnikom V edycji imprezy LATO Z METAMORFOZAMI, (sierpień, 2011),
 • FOR-MY DO-KRĘCONE, wystawa ceramiki artystycznej Bożeny Sacharczuk oraz Gabrieli Kiełczewskiej Słowikowskiej w CuG – Galerii Garażowej, (wrzesień, pazdziernik, 2011)
 •  ŚW MICHAŁ PATRON CERAMIKÓW, ceramiczny happening artystyczny (wrzesień 2011), dziewiąta edycja,
 • ANIELSKIE WARSZTATY, warsztaty ceramiczne, (listopad – grudzień, 2011),
 • STUDENCKI STRAJK 1981, wystawa w CuG – Galerii Garażowej nieznanych fotografii w 30 rocznicę stanu wojennego, (grudzień,2011)