RRESPEKT  to plenerowa wystawa ceramiki która dobywa się  co roku podczas  Św.Michała .
Inspiracją tego projektu był pokaz prac urządzony podczas imprezy, w roku 2005. (foto poniżej)

Regulamin:

1. Wystawiamy wszystkie prace jakie uczestnicy przywiozą.

2. Uczestnicy sami zadbają o prezentacje własnych prac – postument,stojak, podstawa.

3. Katalog – gwarantujemy wydruk katalogu z wystawy. Każdy uczestnik otrzyma katalog.

4. W katalogu zostaną zamieszczone zdjęcia jednej pracy danego autora wraz z krótką informacją o pracy:

a/ nazwa pracy,

b/ technika i wielkość,

c/ Imię i Nazwisko autora, status.

5. Dokumentacja do katalogu będzie wykonana dla prac dostarczonych do godz.13:00 w dniu wystawy – imprezy i tylko te prace znajdą się w katalogu.

6. W katalogu zostaną zamieszczone informacje o uczestnikach, sponsorach, organizatorze, projektantach katalogu,autorach zdjęć.

7. Nie zostaną dopuszczone do prezentacji na wystawie oraz w zamieszczone w katalogu prace, które nie zostaną zaakceptowane przez kuratora wystawy.

8. W przypadku dużej liczby prac przekraczających możliwości logistyczno-organizacyjno-finansowe organizatora wydruku prac w dniu Imprezy, decyzję, które prace zostaną umieszczone w katalogu podejmie kurator wystawy.

9. Kuratorem wystawy jest Aleksandra Kwolek.

10. Nazwa wystawy ?RESPEKT” wynika z szacunku oraz jest wyrazem honoru i poszanowania, także pokory dla twórców i ich wyobraźni, wiedzy i rzemiosła oraz cierpliwości przynależnej artystom ceramikom. Nie znaczy nic więcej. Ku chwale ceramiki.

(powyżej prace pokazywane w  roku 2008 foto Maciek Pokora)