Forum Ceramików
Logo Stowarzyszenia Forum CeramikówForum

Stowarzyszenie Forum Ceramików jest zrzeszaniem osób fizycznych, zawiązanym dla wsparcia wszelkich działań, procesów, zjawisk, osób oraz idei dla których ceramika jest istotnym elementem ich zaistnienia. Stowarzyszenie  działa na rzecz wszystkich,  którzy poszukują kontaktu z kulturą i twórczością, bez względu na wiek, płeć i wykształcenie .
Najważniejszym  jest  dla nas  idea  dzielenia się umiejętnościami, talentami i własną pasją w taki sposób aby była ona źródłem   radości płynącej z tej wymiany pobudzając do  nowych wspólnych działań; odkrywania nowego i doskonalenia się.

Stowarzyszenie Forum Ceramików działa jako grupa nieformalna od 2003roku. W 2005 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane [KRS].

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA