Terapia i rozwój poprzez sztukę

To oferta przeznaczona jest dla dzieci nadpobudliwych, cierpiących na ADHD, dysgrafików oraz dzieci z niską motywacją do nauki i kłopotami z koncentracją. W warsztatach mogą także uczestniczyć dzieci z obniżoną sprawnością ruchową, dzieci zamknięte w sobie, nieufne, mające problemy z nawiązywaniem kontaktów interpersonalnych, czy ekspresją emocji.

Zajęcia w Pracowni Rzeźby i Ceramiki to:

  • aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu,
  • odkrywanie nowego sposobu patrzenia na otoczenie i na sztukę,
  • realizowanie własnych  pomysłów, wyrażanie uczuć i pragnień,
  • rozwijanie zainteresowań i wyobraźni oraz kształtowanie wrażliwości artystycznej,
  • ćwiczenie cierpliwości, koncentracji, precyzji i konsekwencji w tworzeniu przedmiotów ceramicznych,
  • doskonalenie zdolności  manualnych.

Udział w warsztatach ceramicznych pomaga w procesie integracji dziecka, jego uaktywniania i otwierania się . Stwarza możliwość odreagowania emocji, czy doświadczeń, a także pokonania swoich słabości. Samodzielne tworzenie uczy odpowiedzialności za wykonane zadania, wyzwala spontaniczność i ekspresję, a zarazem ukierunkowuje energię dziecka.

Zajęcia nie wymagają od uczestników zdolności artystycznych. Warsztaty prowadzone są w małych grupach przez panią Aleksandrę Kwolek – absolwentkę wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych – która opiekuje się pracownią, służy swoim doświadczeniem, radą i pomocą. Do niej powinny zgłaszać się osoby zainteresowane udziałem w warsztatach ceramicznych. Zapraszamy !

Informacje: Aleksandra Kwolek
tel.  608 724 022; e-mail: artceramika@gmail.com