OPIS DZIAŁALNOŚCI  W LATACH 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Styczeń 2006, 2007 – tradycyjnie, Stowarzyszenie brało udział wspólnie ze Stowarzyszeniem GTW z Gliwic w trzynastym i czternastym Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Wspomagaliśmy Orkiestrę pracami ceramicznymi ? przekazanymi na aukcje pracami ceramicznymi wykonanymi przez członków stowarzyszenia, oraz przeprowadziliśmy podczas finałów pokazy plenerowych technik wypału ceramiki.

Czerwiec 2006 – Przy współpracy z Centrum Edukacyjne i im. Jana Pawła II w Gliwicach zrealizowaliśmy projekt ?Malowane Ogniem?, na który składały się wystawa prac ceramicznych oraz fotograficznych członków Stowarzyszenia; trzydniowe otwarte warsztaty ceramiczne, plenerowy wypał ?Raku?, oraz happening.

Lipiec 2006 – Stowarzyszenie reprezentuje Gliwice na XVI Międzynarodowym Festiwalu Rzemiosł w Keżmarok na Słowacji. Prezentujemy tam swoją statutową działalność oraz nawiązujemy kontakty z ceramikami ze Słowacji i Czech.

Sierpień 2006 – Na zaproszenie organizatora Miejskiego Domu Kultury w Szczecinie przedstawiciel Stowarzyszenia bierze udział w Projekcie Polsko Niemieckich Warsztatów i Sympozjum Ceramicznym ?Zapomniana Ceramika Pomorza Zachodniego?,

2006– Członkowie stowarzyszenia brali udział w zaprzyjaźnionych ośrodkach w warsztatach ceramicznych, (Zamek Sztuki w Cieszynie, Miejski Dom Kultury w Szczecinie) prowadząc plenerowe wypały ceramiki z wykorzystaniem japońskich technik (piec RAKU) połączone z warsztatami i pokazami technik formowania, szkliwienia oraz wypału ceramiki.

2006 wrzesień – IV edycja imprezy zamykającej sezon ceramiczny ? Święty Michał Patron Ceramików?. W tej edycji (oprócz warsztatów, pokazów, filmów) zainicjowaliśmy wystawę prac ceramicznych otwartą dla amatorów, rzemieślników i artystów ceramików chcących zaprezentować swoje dzieła pod nazwą ? Respekt?. Swoją obecnością zaszczycili nas członkowie Stowarzyszenia Ceramików ze Słowacji, którzy zaprezentowali uczestnikom imprezy mistrzowską technikę formowania gliny na toczku garncarskim. Imprezie patronował Prezydent Miasta Gliwice. Otrzymaliśmy finansowe wsparcie od firm prywatnych z Gliwic.2007 maj – zorganizowaliśmy imprezę ( pilotażową ) ? Ceramiczne Klimaty Muzyczne?, Impreza okazała się na tyle interesująca, i atrakcyjna dla uczestników, że Stowarzyszenie postanowiło kontynuować projekt w kolejnych latach

2007 lipiec, sierpień – Stowarzyszenie zorganizowało osiem spotkań w ośmiu miastach (Świnoujście, Rowy, Ustka, Kołobrzeg, Elbląg, Władysławowo, Gdynia, Giżycko) podczas których odbywały się warsztaty ceramiczne, pokazy, wystawa plenerowa oraz wypały w gazowym piecu RAKU. W ten sposób realizowaliśmy statutowe cele Stowarzyszenia: promując ceramikę jako formę twórczego spędzenia czasu, formę wyrazu artystycznego w ramach imprezy organizowanej przez Urząd Miasta Gliwice pod nazwą ? Gliwice Nadają Ton?

2007 wrzesień – V edycja naszej (sztandarowej) imprezy ?Święty Michał Patron Ceramików?, będącej swoistym ceramicznym świętem, uświetnionej II edycją wystawy ?Respekt? prezentującą dokonania ceramików będących członkami Stowarzyszenia, zaproszonych gości, oraz wszystkich chętnych ceramików. Imprezie patronował Prezydent Miasta Gliwice. Otrzymaliśmy finansowe wsparcie od firm prywatnych z Gliwic.

2008 maj ? Stowarzyszenie wynajmuje lokal na pracownię rzeźby i ceramiki w Gliwicach przy ul. Ziemowita 1.

2008 czerwiec ? udział w Targach Ceramicznych w Pezinok na Słowacji na zaproszenie Małokarpackiego Muzeum Miasta Pezinok oraz Cechu Ceramików Słowackich, członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili warsztaty ceramiczne połączone z pokazem japońskich technik wypału RAKU

2008 sierpień ? I Edycja imprezy prezentującej filmy tematycznie związanych z ceramiką pod nazwą ?GLINO PARADISO?, trzy plenerowe spotkania połączone z otwartymi warsztatami ceramicznymi. Pokazano m. innymi pierwszy film Andrzeja Wajdy ?Ceramika Iłżecka?

2008 wrzesień ? prezentacja japońskich technik wypału RAKU oraz dorobku Stowarzyszenia Forum Ceramików w mieście Kunstat w Czechach na zaproszenie czeskich ceramików

2008 wrzesień ? VI Edycja Imprezy ?Św. Michał ? Patron Ceramików? ; III Edycja plenerowej jednodniowej wystawy ceramiki ?RESPEKT?, Imprezie patronował Prezydent Miasta Gliwice. Otrzymaliśmy finansowe wsparcie od firm prywatnych z Gliwic

2008 październik ? Pracownia Rzeźby i Ceramiki Stowarzyszenia bierze czynny udział w imprezie organizowanej przez Urząd Miasta Gliwice pod nazwą ? Noc w galeriach i pracowniach?; zorganizowano warsztaty, pokaz multimedialny związany z działalnością Stowarzyszenia oraz plenerową wystawę prac członków

2008 grudzień ? Stowarzyszenie zorganizowało Mikołajkowe warsztaty plastyczne

2009 luty ? Stowarzyszenie zorganizowało Walentynkowe warsztaty plastyczne

2009 luty ? Stowarzyszenie zorganizowało Karnawałowe warsztaty plastyczne

2009 marzec ? Stowarzyszenie zorganizowało warsztaty plastyczne dla pań

2009 maj ? II Edycja Imprezy ?Noc w Galeriach?

2009 maj 9 i 10 ? Stowarzyszenie zorganizowało dwudniową imprezę ?Ceramiczne Klimaty Muzyczne?, impreza została sfinansowana przez Samorząd Miasta Gliwice w wyniku wygranego konkursu na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie kultury i sztuki.

2009 maj ? na zaproszenie Słowackich Ceramików członkowie Stowarzyszenia prezentują techniki polowego wypału ceramiki RAKU podczas Targów rzemiosł w miejscowości Pieszczany

2009 maj ? pokazy i warsztaty ceramiczne podczas imprezy ?LEGENDY PYSKOWICKIE – MIĘDZY HISTORIĄ A LEGENDĄ „Przypadki braci Pisko”

2009 czerwiec ? na zaproszenie Małokarpackiego Muzeum w Pezinku członkowie Stowarzyszenia prezentują techniki polowego wypału ceramiki RAKU podczas Międzynarodowych Targów Ceramicznych.

2009 czerwiec ? warsztaty ceramiczne podczas Dni Kultury Celtyckiej w Rudzie Śląskiej,

2009 czerwiec ? realizacja wspólnie ze Stowarzyszeniem KUKLOK z Piekar Śląskich warsztatów ceramicznych pt. ?Zrób se kubek?

2009 lipiec, sierpień ? plenerowe warsztaty ceramiczne RAKU PARTY